Caf? Viskan deltar i Havskampen 2013!

Hej Bor?s! Vet ni, vi ?r m?nga i denna stad som alla h?r ihop. N?gon k?nner n?gon, n?gon som ?ker samma buss till jobbet varje morgon, n?gon annan som alltid k?per samma kaffe och bulle i sitt favoritfik, eller varf?r inte den som alltid blir lika rosig om kinderna n?r favoritbitr?det hj?lpte till. Alla har vi n?gon att bry oss om, n?gon att sakna, n?gon att ?lska. Mitt i all k?rlek har vi ocks? n?got som vi kallar cancer.

Cancer ?r en riktig skitsjukdom som tyv?rr drabbat alla av oss p? n?got vis. Det enda vi kan g?ra ?r att visa att vi tillsammans ?r starkare, att k?rlek ?vervinner sjukdom och avsky, att det viktiga i livet finns s? n?ra att vi aldrig ska beh?va leta efter det. Det ?r d?rf?r vi p? Viskan valt att under fyra dagar samla in s? mycket pengar som m?jligt till ett initiativ kallat Havskampen. S? h?r skriver de sj?lva p? sin hemsida:

Varum?rket Havskampen skapades av den ideella f?reningen?Why5 for Life* i januari 2013. Vi besl?t att ?rets insamling g?r under temat ?ingen ska l?mnas utanf?r?. Vi kan inte l?ngre acceptera den h?ga ungdomsarbetsl?sheten och att utanf?rskap blivit ett begrepp i Sverige. Vi vill visa att det aktivt g?r att f?r?ndra om vi g?r det tillsammans. V?r resa ?r m?jlig och v?r ?vertygelse stenh?rd.

Brewhouse havskampen train?er 2013 Victoria Ahl?n Jonas Almeling Anders Ekhammar

V?r resa g?rs i ett n?ra samarbete med Arbetsf?rmedlingen Hisingen d?r unga m?nniskor utan jobb blir v?ra traineer. M?let ?r att alla ska ha ett jobb som tar vid n?r projektet ?r slut 31 augusti. I augusti ?r alla traineer anst?llda eller i praktik hos v?ra sponsorer.

Vi vill?premiera Ung Cancer som visat att det g?r att motverka utanf?rskap och skapa gemenskap ?ven i en av livets kanske allra tuffaste utmaningar n?r sjukdomen riskerar att ta ?verhanden.

Vi vill visa de goda exemplena och ber?tta de positiva historierna. Tipsa oss g?rna om m?nniskor, organisationer och historier.

Havskampen ?r en frist?ende forts?ttning p? #PafCharity Cruise?som samlade in 50 000 SEK till Barncancerfonden i augusti 2012. Mats Adamczak p??PAF?chartrade skutan Albanus som seglade?Mariehamn ? Stockholm ? Visby ? Kalmar -Tj?r? och?Sweden Social Web Camp.

Ni hittar deras hemsida h?r: www.havskampen.se

Vi hoppas att s? m?nga av er som m?jligt v?ljer att sk?nka pengar till n?got som r?ddar liv. Vi p? Viskan kommer under dessa fyra dagar att g?ra allt vi kan f?r att vi, tillsammans, kan g?ra n?got s? stort som att i slut?ndan r?dda ett liv. Vare sig det ?r n?gon som sj?lv ?r sjuk i cancer, eller som st?r vid sidan av och f?rs?ker h?lla b?da f?tterna p? jorden. Fuck cancer s?ger vi, ?r ni med oss Bor?s?