Viskan – Ett av Sveriges Gasellf?retag 2012

Den 12 december ?r 2012 publicerade Dagens Industri sin ?rliga f?retagslista f?r de nominerade till ?rets Gasellf?retag, ett otroligt prestigefyllt pris som delas ut till framg?ngsrika f?retag i Sverige med en stor l?nsamhet och som verkar genom sunda finanser f?r att skapa nya jobb i Sverige. Totalt presenterades 678 f?retag i Sverige, av dessa l?g Viskan p? 383:e plats. D?rtill kan till?ggas att Viskan var en av 14 restauranger, som hamnade i topp 6 och slutligen kom p? 5:e plats i hela Sverige!

Viskan har sedan m?nga ?r drivits av tre br?der, Nima, Milad och Soroush. Tre br?der som v?rnar om sin verksamhet, d?r noggrannhet och perfektionism st?ndigt genomsyrar arbetet de utf?r och f?retaget de byggt upp tillsammans genom ?ren. Att ge Bor?sbefolkningen en upplevelse ut?ver det vanliga gynnar hela staden, och Viskans caf? har sedan dess blivit ett av Bor?s ?mest k?nda platser att uppleva gemenskap p? tillsammans.

Att bli nominerad som en av DI:s Gaseller blev inte minst en bekr?ftelse p? det h?rda arbete som dagligen l?ggs ned inom verksamheten f?r att st?ndigt kunna erbjuda det b?sta ?t m?nniskor. Att dessutom lyckas med ett koncept till den grad att det uppm?rksammas i tidningar ?r mycket hedransv?rt och ett tecken p? att Viskan ?r en plats d?r m?nniskor ?m?ts, d?r k?rlek och gemenskap inte bara ?r en sidofr?ga, det ?r sj?lva huvuduppgiften: Viskan v?rmer, inifr?n och ut! Vi p? Viskan ?r otroligt tacksamma ?ver er som v?ljer att bes?ka oss varje dag, ni f?rgyller v?ra dagar och vi hoppas att vi kommer forts?tta vara en plats d?r Bor?sbefolkningen ?ven i framtiden v?ljer att v?rma sina frusna h?nder p? under vintern eller njuta av Viskans porlande str?m under sommaren. Tack, Bor?s!


 

”Sverige beh?ver tillv?xt, och Sveriges entrepren?rer beh?ver inspirerande f?rebilder. D?rf?r ?utser Dagens industri de snabbast v?xande f?retagen i landet till Gaseller. V?rens Gaselltr?ffar och h?stens Gasellfester ger tillf?lle att m?ta Gasellf?retagen, som ?r m?stare b?de p? l?nsam tillv?xt och p? att skapa nya jobb.

H?sten 2012 arrangeras Gasellt?vlingen f?r trettonde ?ret i rad. Varje ?r i november eller december korar Dagens industri Sveriges ?Supergasell, allts? det f?retag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre ?ren. Dessf?rinnan har vi p? ?tta Gasellfester, fr?n Malm? i s?der till Ume? i norr, delat ut diplom och Gasellstatyetter till de f?retag som har vuxit snabbast i vart och ett av de 21 svenska l?nen. Samtliga f?retag som uppfyller kriterierna kan dock med r?tta kalla sig Gaseller. V?ra prisutdelningar inramas av intervjuer med entrepren?rer och n?ringslivsprofiler, som delar med sig av sina erfarenheter. Varje v?r arrangerar vi dessutom Gaselltr?ffar runt om i landet, d?r framg?ngsrika entrepren?rer, sp?nnande f?retagsledare och skarpsynta experter bjuder p? tips och inspiration.

Begreppet Gaseller ?r skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan p? 1980-talet visade han att det ?r de sm? snabbv?xande f?retagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad fr?n ekonomins elefanter som alltid m?ste effektivisera och ofta minskar syssels?ttningen.

Dessutom skiljer sig Gasellerna fr?n de allra minsta f?retagen, som jobbar f?r br?df?dan och inte i f?rsta hand str?var efter att v?xa. Gasellerna ?r n?ringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna ?r h?rda. ?rligen utses f?rre ?n 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellf?retag.”?/dagensindustri.se/gasell

Dela på sociala medier:

Google+ LinkedIn